Recent posts

UT-Onderzoek bewijst nut van onderwijsinspectie (in Dutch)

The following post was published in Dutch only. Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de schoolinspectie blijken volgens schoolleiders meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte scholen. Ook hebben de bezochte scholen,

Nieuwsbrief VO-raad en PO-raad (in Dutch)

The following post was published in Dutch only. De Universiteit Twente heeft, in het kader van het lifelong learning programma van de EU, een subsidie van €750.000 gekregen om de impact van onderwijstoezicht op de kwaliteit van onderwijs te onderzoeken