Recent posts

Press releases in Norwegian media

Skoleledernytt 12th of December 2011: http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Ledere/Andre-artikler/Nytt-forskningsprosjekt-med-rektorer/ Skolelederen, No. 3 – Mars 2012: http://www.nslf.no/images/Marketing/skolelederen/2012/90410-Skolelederen%203-12-lav.pdf