Nieuwsbrief VO-raad en PO-raad (in Dutch)

The following post was published in Dutch only.

De Universiteit Twente heeft, in het kader van het lifelong learning programma van de EU, een subsidie van €750.000 gekregen om de impact van onderwijstoezicht op de kwaliteit van onderwijs te onderzoeken samen met vijf andere Europese landen. Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Melanie Ehren van de Universiteit Twente.

Het onderzoek heeft een looptijd van drie jaar (januari 2011-december 2013); in deze periode worden in Nederland ruim 400 HAVO-VWO afdelingen van scholen voor voortgezet onderwijs(zowel schoolleiders als leerkrachten) bevraagd over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun ervaringen met het onderwijstoezicht. De eerste vragenlijsten worden half oktober naar geselecteerde scholen gestuurd.

De resultaten van het onderzoek en de vergelijking van de inspectiemodellen in de verschillende deelnemende landen geven inzicht in hoe effectief het toezicht is in het verbeteren van onderwijskwaliteit en welke inspectiemodellen het meest effectief zijn. Om deze reden steunen zowel de VO-raad als de Inspectie van het Onderwijs dit onderzoek. We roepen de scholen die worden gevraagd deel te nemen, graag op om de vragenlijst in te vullen.