UT-Onderzoek bewijst nut van onderwijsinspectie (in Dutch)

The following post was published in Dutch only.

Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de schoolinspectie blijken volgens schoolleiders meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte scholen. Ook hebben de bezochte scholen, volgens docenten, het afgelopen jaar wijzigingen aangebracht in de kwaliteitszorg en meer zelfevaluatie-activiteiten in de school georganiseerd. Dr. Melanie Ehren, onderzoeker aan de Universiteit van Twente: “De vraag of inspectiebezoeken daadwerkelijk leiden tot concrete verbeteractiviteiten kunnen we al voorzichtig met ‘Ja’ beantwoorden.”

Zowel basisscholen als scholen van het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) zijn tevreden over het onderwijstoezicht door de inspectie en waarderen de professionaliteit van schoolinspecteurs positief.

Scholen die veel contact hebben met de schoolinspectie nemen de standaarden zelfs dagelijks mee in hun werk. Ze brengen meer verbeteringen aan in hun zelfevaluatie en verbeteren de samenwerking tussen leerkrachten en het leiderschap in de school. Dr. Melanie Ehren: “Deze voorlopige resultaten zijn nog indicatief, over drie jaar kunnen we vaststellen of scholen daadwerkelijk verbeteringen in hun onderwijskwaliteit doorvoeren. Máár een eerste signaal is hiermee gegeven.”

Deze voorlopige resultaten zijn afkomstig uit een driejarig Europees onderzoek naar de impact van onderwijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In Nederland wordt het project, in opdracht van de EU, geleid door Dr. Melanie Ehren, onderzoeker aan de Universiteit Twente. De metingen zijn gestart in januari 2011 en lopen door tot en met december 2013. Het onderzoek wordt gelijktijdig ook in vijf andere Europese landen uitgevoerd, zodat de verschillende inspectiemodellen van deze landen met elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten en de vergelijking van de inspectiemodellen in de verschillende deelnemende landen geven inzicht in hoe effectief het toezicht is in het verbeteren van onderwijskwaliteit en welke inspectiemodellen het meest effectief zijn. Om deze reden krijgt het project steun van de PO-Raad, de VO-raad, de inspectie en het ministerie van OCW.

Bij zowel basisscholen (primair onderwijs) als voortgezet onderwijs zijn online vragen afgenomen over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun ervaringen met het onderwijstoezicht. Circa een kwart van de 400 aangeschreven scholen heeft deelgenomen aan de eerste meting. De deelnemende scholen ontvangen tussentijds een samenvatting van de eerste resultaten en een score op een aantal vragen ten opzichte van andere scholen in het onderzoek.

Meer informatie
Het onderzoek valt binnen het onderzoek van het IGS (Institute for Innovation and Governance Studies, faculteit Gedragswetenschappen. Voor informatie over het onderzoek kunt u terecht bij universitair docent Dr. Melanie Ehren, 053-489 5654/4579 of bij wetenschapsvoorlichter drs. Martine van Hillegersberg (053-489 24 10).